AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiƫle producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan.
Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegeven
s. Wij zijn geregistreerd bij de AP onder nummer: m1419773.