ÉEN MAATSCHAPPIJ!

Colpa Assurantie en Hypotheekadvies adviseert bijna altijd de opstal- en inboedelverzekering onder te brengen bij dezelfde maatschappij.

Als er schade ontstaat aan uw huis, bijvoorbeeld door brand, inbraak of storm, dan hoeft er geen misverstand te ontstaan over wie welke schade vergoedt.  
Brengt u meerdere schadeverzekeringen onder bij een verzekeraar, dan is het wel zo handig om een pakketverzekering af te sluiten.
Niet alleen schept zo'n pakket duidelijkheid over wie moet uitkeren als er schade is. Verzekeringspakketten hebben meestal dezelfde vervaldatum. Dit is de dag waarop voor verzekeringen het nieuwe verzekeringsjaar ingaat. Het wordt zo makkelijker over te stappen van de ene naar de andere maatschappij.