LINKS

Overzicht van handige links
Hieronder treft u een overzicht aan van links naar websites die informatie bieden over of gerelateerd zijn aan financiële diensten.


www.afm.nl
De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

www.belastingdienst.nl
Op de site van de belastingdienst vindt u veel wetenswaardigheden omtrent uw belastingaangifte.

www.kifid.nl
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

www.mijnpensioenoverzicht.nl
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar).

www.nhg.nl
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Op deze site treft u hier meer informatie over aan.

www.nibud.nl
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Doel hiervan is het bevorderen van het welzijn van dat huishouden.

www.notaris.nl
Alles over notarisaangelegenheden.

www.verzekeraars.nl   
Het Verbond van Verzekeraars

www.clusterbeheer.nl  
Cluster verenigingen beheer doet alles op het gebied van beheer , onderhoud en meerjarenplanning voor verenigingen van eigenaren

www.gordijn-advies.nl
Met Gordijn advies , Rob Gordijn, delen wij het kantoor aan de Haagweg 209A in Rijswijk.
Rob is gespecialiseerd in hypotheekadvies en financieel advies in de breedste zin des woords.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Autoriteit Persoonsgegevens