WELKE VERZEKERINGEN ZIJN ER?

We noemen een aantal verzekeringen die u als ondernemer tegen kunt komen.

Verzekeringen voor je bedrijfspand
Door een storm, brand of inbraak kan je bedrijfspand grote schade oplopen. Je kunt je verzekeren tegen schade aan je pand, maar ook tegen schade aan computers en elektronica,  machines, eigenaren[ of huurdersbelang. Ook de inventaris, de voorraad en goederen kunne schade oplopen.
Hiervoor zijn de volgende verzekeringen mogelijk:

 • Opstalverzekering
 • Elektronica verzekering
 • Machinebreukverzekering
 • Inventarisverzekering
 • huurderbelangverzekering

Verzekeringen voor bedrijfscontinuïteit
Naast de fysieke schade aan je pand , inventaris en goederen, kunnen ook bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Dit kan (tijdelijk) inkomstenverlies tot gevolg hebben. Om je bedrijf zo snel mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen moet je soms veel kosten maken. Een bedrijfsschadeverzekering dekt vrijwel al deze kosten. Ook de reconstructiekosten  (kosten die je maakt voor het herstel van administratie en het opbouwen van het klantenbestand) vallen hieronder.
Verzekeringen die betrekking kunnen hebben op het bedrijfsproces:

 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Reconstructieverzekering
 • Extra kostendekking
 • Machinebreukbedrijfsschadeverzekering
 • Cyberrisicoaverzekering
 • Ziekteverzuimverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • zorgverzekering

Vervoer en transport 
Voor een personenauto van de zaak of , bestelauto of -bus, vrachtauto en werkmaterieel zoals een heftruck kun je verzekeren met een verzekering voor vervoer. Dat kan zijn het vervoermiddel zelf ( casco) of de aansprakelijkheid ( WA). Ook het transport of verblijf van goederen kun je verzekeren met een goederentransportverzekering.

Zorgverzekering
Als ondernemer heb je natuurlijk ook een zorgverzekering nodig. Er is geen verschil met een normale zorgverzekering, Eventueel is een collectief voor het bedrijf een mogelijkheid.

AOV
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor ondernemers.

Schade aan derden

 • Bij de uitoefening van je bedrijf kan er directe materiële of financiële schade worden toegebracht aan derden of aan eigendommen van derden. Deze schade wordt gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
 • Een andere categorie van schade is zuivere vermogensschade. Dit is de schade die een derde lijdt door het missen van inkomsten. Als je een adviserend beroep of bedrijf hebt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing
 • Voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders bestaat er een speciale bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurders worden in toenemende mate persoonlijk aansprakelijk gesteld. Dat kan een flinke aanslag betekenen op het privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dit risico goed verzekerd.

Bedrijfsrechtsbijstand
Gelijk hebben en gelijk krijgen is helaas niet altijd hetzelfde. Als je een conflict krijgt met een personeelslid, klant of leverancier, kunnen de kosten voor een advocaat soms hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering voor je bedrijf ben je verzekerd van juridisch advies